I en periode framover vil det bli lagt ut månedlig statistikk over antall alderspensjonister og antall nye alderspensjonister. Det gjøres oppmerksom på at det også publiseres mer detaljert statistikk for hvert kvartal.

Siste publiserte kvartalsstatistikk (publisert med pressemelding)

Arkiv statistikk

Tabeller

5 300 nye alderspensjonister i september

I september 2020 ble 5300 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er noe høyere enn i september 2019, hvor det ble registrert 5100 nye alderspensjonister. I august 2020 kom det 5200 nye alderspensjonister – som er litt under i samme periode i 2019 (5400 nye alderspensjonister).

Økt antall nye alderspensjonister i 2020

I de ni første månedene i 2020 ble 49700 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er 2100 flere enn i samme periode i 2019. Økningen fra 2019 til 2020 er på 4,3 prosent.

Koronapandemien – april første måned som kan ha blitt påvirket

Det meste av økningen i antall nye alderspensjonister inntraff i månedene januar til og med mars: Om lag 1400 av en samlet økning på 2100. April var den første måneden det var mulig å observere endringer etter koronautbruddet og de omfattende tiltakene som ble satt i verk mot pandemien. (En søker har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden.) I april registrerte NAV 5900 nye alderspensjonister, noe som er 600 mer enn samme på samme tidspunkt i 2019. Etter april 2020 har man ikke observert uvanlig høye antall nye alderspensjonister.

Totalt 977 100 alderspensjonister i september

Ved utgangen av september 2020 var det 977100 personer som mottok alderspensjon. Det er 23200 flere alderspensjonister enn per september 2019. Da var det 953900 alderspensjonister.

Alderspensjon kan kombineres med arbeid og i noen tilfeller dagpenger

Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeid uten at alderspensjonen blir redusert. På visse vilkår kan alderspensjonister som er arbeidsledige eller permitterte, ha rett til dagpenger.* Rett til dagpenger faller bort ved 67 års alder.

 

*Se nav.no for mer informasjon om regler. For eksempel: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering