Datagrunnlaget trekkes ut fra de regionale utbetalingsregistrene til NAV (fra 1988) ved utgangen av hver måned.