Tall oppdatert per 1. april 2020

I løpet av uke 13 var det totalt 1 941 virksomheter som varslet NAV at de planla masseoppsigelser eller permitteringer (10 ansatte eller flere). Nær samtlige - 1 930 av disse gjaldt permitteringer.

Totalt berørte varslene 92 200 personer, hvorav 91 800 var berørt av permitteringer. Til sammenligning mottok NAV varsler som berørte til sammen 70 400 personer i uke 12 og 7 400 personer i uke 11. NAV har dermed mottatt varsler om masseoppsigelser og -permitteringer som berører totalt 170 100 personer i løpet av de tre siste ukene. Nær alle, 169 300 gjaldt permitteringer.

Viken har flest berørte personer i uke 13 med 32 600 personer, etterfulgt av Oslo med 12 400 personer og Vestland med 12 300 personer. Varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet er de to næringene med flest varsler, med totalt 35 800 berørte personer i uke 13.

Tallene over berørte personer fordelt på fylke kan gi litt feil bilde, da et hovedkontor med avdelinger i ulike deler av landet vil gi varsel til det fylket hovedkontoret er lokalisert til. 

Samtidig er det også slik at i dagens situasjon har også svært mange små bedrifter måttet permittere, noe som ikke dekkes i disse varslene. Det gjør at disse tallene er lavere enn det vi ser av innkomne dagpengesøknader.

Se statistikken

•    Forhåndsinnmeldte driftsinnskrenkninger (pdf) (xls)

Se også nyhetssaken 25. mars.

Om statistikken

Statistikken om driftsinnskrenkninger, som NAV publiserer månedlig, er sist oppdatert for utgangen av februar 2020.

Arbeidsgivere som vurderer å gå til masseoppsigelser eller permitteringer av 10 ansatte eller flere gir varsel om dette til NAV.

Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler mulige oppsigelser eller permitteringer, så er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer. I noen tilfeller kan videre prosess hos arbeidsgiveren resultere i færre eller ingen driftsinnskrenkninger i forhold til varselet.

Statistikken viser det totale antallet bedrifter som har sendt varsel til NAV i den aktuelle perioden, og hvor mange ansatte som vurderes berørt – fordelt på oppsigelser og permitteringer. Statistikken viser ikke hvor mange som faktisk kommer til å bli oppsagt eller permittert.

Publisering

Tall over forrige ukes forhåndsinnmeldte driftsinnskrenkninger vil publiseres ukentlig, onsdag kl. 10.00 på denne siden. Onsdag 8. april publiseres ikke tallene. Forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data vil av kapasitetshensyn i hovedsak ikke imøtekommes.