Over halve befolkningen mottok en utbetaling fra NAV i 2021

Utbetalinger fra NAV til innbyggere i Norge i 2021.PNG
Utbetalinger fra NAV til innbyggere i Norge i 2021
98 700 personer i utlandet mottok penger fra NAV i 2021.PNG
Utbetalinger til utlandet 2021