NAV publiserer nye statistikker om konsekvenser av koronaviruset

NAV endrer nå deler av statistikkproduksjonen for å vise hvordan norsk økonomi og næringsliv påvirkes av koronaviruset. Det vil bli daglige og ukentlige publiseringer knyttet til sykmeldinger, søknader om dagpenger, samt arbeidsledighet.

Fra og med 17. mars starter NAV med hyppige publiseringer av statistikk, som kan gi informasjon om konsekvensene av koronaviruset. Statistikken vil bli samlet på nav.no/koronastatistikk

– NAV har statistikk som kan belyse konsekvensene av Covid-19 i samfunnet vårt, og vi har nå endret noen av våre rutiner slik at vi kan bistå samfunnet og beslutningstakere med oppdatert og relevant informasjon om den situasjonen Norge nå er inne i, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Kraftig økning i sykefraværstilfeller knyttet til koronaviruset

Den ene statistikken er tall over sykefraværstilfeller. Fra og med mandag 9. mars har helsevesenet kunnet huke av på koronaviruset (covid-19) som diagnose på sykmeldinger. Dette gjelder enten smitten er påvist eller mistenkt. Tallene viser at fra 9. mars til og med 16. mars er 12 200 sykefraværstilfeller relatert til koronaviruset. I løpet av 16. mars ble det registrert 4 300 nye tilfeller. Denne statistikken vil bli oppdatert daglig. 

– De siste dagene har det vært en kraftig økning i antall sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset. At antallet er klart høyere enn Folkehelseinstituttets tall over antall smittede, henger sammen med at NAVs tall også fanger inn sykmeldinger med mistanke om smitte. Ettersom det er enkelte forsinkelser i rapporteringen, blant annet at sykehusene leverer sykmeldinger på papir, vil det reelle tallet på antall sykefraværstilfeller være noe høyere, sier Vågeng. 

45 000 søknader om dagpenger ved permittering på 5 dager

Den andre statistikken gjelder dagppengesøknader, inkludert søknader om dagpenger ved permitteringer. Kun i løpet av mandag 16 .mars mottok NAV 24 900 søknader om dagpenger ved permitteringer og 2 000 ordinære søknader om dagpenger. Fra torsdag i forrige uke (i løpet av 5 dager) har NAV mottatt 45 000 søknader om dagpenger ved permittering.

– Dette er svært høye tall, og vi antar at de fleste av disse vil bli innvilget. Til sammenligning innvilget NAV i toppåret under finanskrisen (2009) vedtak i 48 000 førstegangssøknader om dagpenger ved permittering. Under toppåret i oljekrisen (2016) hadde vi 26 000 innvilgede førstegangssøknader, sier Vågeng.

Ukentlige ledighetstall

NAV kommer også til å gi ut ukentlige ledighetstall, der første publisering er i dag (17. mars) kl. 14.00. Sammenlignet med den månedlige publiseringen av ledighetstall, vil den ukentlige publiseringen kun inneholde noen hovedtall.

Av kapasitetshensyn vil forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data ikke bli imøtekommet. Alle data og tall publiseres likt for alle ved angitt tidspunkt på nav.no.

•    Se NAVs samleside om statistikk relatert til koronaviruset.