5.1. Historikk

Stønadsstatistikken finnes i sin nåværende form tilbake til 2000, eksportstatistikken tilbake til 2004.

Regelendringen i august 2012, hvor kontantstøtte for to-åringer ble avviklet, gir tydelig utslag i statistikken. Fra juni 2012 til juni 2013 ble antall mottakere av kontantstøtte redusert med 35 prosent som følge av endringen.

NAV har ikke publisert statistikk for 2017. Årsaken er at NAV gjennomførte en spesialisering i behandlingen av kontantstøttesaker for å kunne gi mer lik og effektiv saksbehandling. I en overgangsperiode medførte dette lengre saksbehandlingstid og enkelte statistikkutfordringer. Statistikk over mottakere av kontantstøtte i 2017 ville ikke gjenspeilet bruken av ytelsen i perioden, og ble derfor ikke publisert.