4.1 Definisjon av statistikken

Stønadsstatistikken

Statistikken omfatter antall mottakere av kontantstøtte og antall barn den aktuelle måneden.

Eksportstatistikken

Med eksport mener vi utbetalinger av kontantstøtte for barn som ikke bor i Norge. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet og den andre forelderen er bosatt i et annet EØS-land.

Eksportstatistikken omfatter mottakere av kontantstøtte etter reglene for eksport. Statistikken teller hvilke mottakere med barn som mottar løpende kontantstøtte og beløp etter stasborgerskap. Statistikk-utplukket gjøres ved at vi teller antall eksportsaker fra saksbehandlingssystemet i NAV.

Statsborgerskap

Opplysninger om statsborgerskap er hentet fra folkeregisteret.

4.2 Målevariabler

  • Antall barn som det er utbetales kontantstøtte til for inneværende måned. Antallet barn som det bare er betalt engangsbeløp for, er ikke med (gjelder kun eksportstatistikken).
  • Antall og andel barn med kontantstøtte av antall barn i kontantstøttealder i landet/fylket/kommunen
  • Antallet mottakere som enten• har fått engangsbeløp,• har fått engangsbeløp og månedsbeløp, eller• har fått månedsbeløp.