Statistikkregisteret for kontantstøtte dannes månedlig. Statistikken publiseres kvartalsvis på www.nav.no og viser antall mottakere og barn med kontantstøtte. Statistikkproduksjonen skiller mellom stønadsstatistikk og eksportstatistikk. Statistikken gir fordelinger etter kjønn, alder, fylke og statsborgerskap (kun eksport). Det publiseres også statistikk over antall barn pr. fylke og kommune.