Registerdata om enslig mor eller far trekkes ut fra systemet Infotrygd i NAV ved utgangen av hver måned. I tillegg hentes registerdata fra systemet Arena fra 1. januar 2016.