3. Om produksjonen av statistikken, datakilder

Kilde: NAVs barnebidragsregister, med bakgrunn i saksbehandlingssystemet BISYS fom april 2006. Tidligere var det saksbehandlingssystemet BOST.