1. Administrative opplysninger

Statistikkregisteret for barnebidrag dannes månedlig, og omfatter barn, bidragspliktige og bidragsmottakere som benytter det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen. NAV har ikke oversikt over antall bidragspliktige og bidragsmottakere som har privat avtale hvor innkreving og formidling av barnebidrag administreres direkte mellom partene, og ikke gjennom NAV.

Statistikken publiseres hvert kvartal på nav.no. Statistikken viser antall barn som mottar barnebidrag og/eller bidragsforskudd, antall bidragspliktige og antall bidragsmottakere.