Mottakere

Nedgangen i antall mottakere av kontantstøtte fortsetter. Pr. desember 2007 var det i alt 45 528 personer som mottok kontantstøtte. Det er 7 900 færre mottakere enn på samme tidspunkt i fjor. Over 7 år observerer vi en nedgang i antall mottakere på hele 39 000 personer. Av de som mottar kontantstøtte, mottar ca. 2/3 full kontantstøtte. Det vil si at barnet ikke er i barnehage. Det er ca. 10 foreldrepar som deler utbetalingen av kontantstøtte pr. desemer 2007.

Kvinnelige mottakere av kontantstøtte utgjør hele 92 prosent av alle mottakere, men pr. desember 2007 er det i alt 3,7 prosent (132 personer) flere mannlige mottakere enn på samme tidspunkt i 2006. I løpet av 7 år finner vi en økning på 18 prosent mannlige kontantstøttemottakere (557 personer). I løpet av det siste året er den absolutte økningen størst for mottakere innenfor aldersgruppen 25-29 år, men over tid er den relative økningen størst for menn over 40 år. De fylkene som ligger over gjennomsnittet på 8 prosent mannlige kontantstøttemottakere er Oslo (13,5 prosent), Akershus (11,5 prosent) og Vestfold (9,1 prosent). Andelen mannlige kontantstøttemottakere er lavest i Oppland (4,1 prosent), Sogn og Fjordane (4,7 prosent), Nord-Trøndelag (4,6 prosent) og Nordland (4,8 prosent).

Fylkesfordelingen for totalt antall mottakere viser at det er flest mottakere av kontantstøtte for fylkene Oslo (12,0 prosent), Rogaland (10,3 prosent), Hordaland (10,2 prosent) og Akershus (8,3 prosent). Dette er også de mest befolkningstette områdene.

Barn

Vi observerer at det er 45 528 personer som mottar kontantstøtte for 47 300 barn. Fra 2006 til 2007 er det en reduksjon av antall barn på litt over 8 200. Av de det utbetales kontanststøtte til, er fordelingen 60 prosent for ettåringer og 40 prosent for toåringer.

I befolkningen er det ca. 114 000 barn i kontantstøttealder pr. desember 2007. Kontrollerer vi for antall barn i befolkningen, blir det utbetalt kontantstøtte for 41,4 prosent av barna i mottaksalder. I følge reglene kan kontanstøtte utbetales til barn mellom ett og tre år, maksimalt i 23 måneder, og barnet må ikke ha heltidsplass i barnehage. Andelen mellom ett- og toåringer er henholdsvis på 47 og 35 prosent, noe som betyr at det er færre som velger kontantstøtte det andre året.

Tabeller