Nedgangen i foreldrepenger, har sammenheng med at det er færre fødsler. I løpet av de 8 første månedene i 2018 ble det født i underkant av 3 prosent færre barn, sammenlignet med fjorårets 8 første måneder.

Gjennomsnittlig antall dager menn tar ut foreldrepermisjon, har økt fra 40 dager til 41 dager i 1. til 3. kvartal i år, sammenlignet med i fjor. For kvinner er gjennomsnittlig antall dager redusert fra 99 til 97 dager.

Nedgang i gradert uttak

Andelen som velger gradert uttak er redusert over tid.  Kun 11 prosent av de som mottok foreldrepenger i 1. til 3. kvartal 2018 valgte gradert uttak av foreldrepenger. De fleste var menn.