Kontantstøtte blir oftest brukt som «ventestønad» fram til barnet får barnehageplass

kontantstøtteogbarnehage
sesongvariasjon