Det totale antallet mottakere øker ikke. Det har sammenheng med en reduksjon i antall fødsler. 

Per desember er det 673 100 mottakere av barnetrygd, en reduksjon på 0,02 prosent fra desember i fjor. 

Mer om utviklingen 

De siste årene har det vært en økning i antall mottakere. Økningen har avtatt og nå ser vi en liten reduksjon. 

Fødselstallene har gått ned. Reduksjonen i antall fødsler er på 4,2 prosent, når vi sammenligner de 3 første kvartalene i 2017 med samme tidsrom i 2016. 

12 prosent av mottakerne er menn, og andelen er økende. Det har blant annet sammenheng med et økende antall utenlandske statsborgere med arbeidsforhold i Norge, som har rettigheter til barnetrygd. 

18 prosent av mottakerne har utvidet barnetrygd, denne andelen avtar. Antall barn det utbetales barnetrygd for er 1 134 300, en reduksjon på 0,05 prosent fra desember 2016.