Aldri før har fedre tatt ut så mange dager med foreldrepenger

  • 24 prosent av fedrene tok ut 75 dager eller mer, mens det tilsvarende tallet for samme periode i 2019 var 8 prosent. 
  • De siste fire årene har en stor andel av fedrene tatt ut mellom 50-59 dager (22-28 prosent). Dette henger sammen med at fedrekvoten var på 50 dager i perioden 1. juli 2014 – 1. juli 2018.

Fakta

  • 1. juli 2011: Fedrekvoten endres fra 50 til 60 dager
  • 1. juli 2013. Fedrekvoten endres til 70 dager
  • 1. juli 2014: Fedrekvoten endres til 50 dager
  • 1. juli 2018 Fedrekvoten endres til 75 dager (15 uker fedrekvote, 15 uker mødrekvote og 16 uker fellesperiode (med 100 prosent dekningsgrad).
  • 1. januar 2019: Fedrekvotens lengde blir avhengig av om foreldrene velger 80 prosent eller 100 prosent dekningsgrad. Ved 100 prosent dekningsgrad: 75 dager. Ved 80 prosent dekningsgrad: 95 dager