Utdanning og arbeidsmarkedet

  • Blant personer med høyere utdanning 1-4 år og blant personer med høyere utdanning utover 4 år er arbeidsledigheten henholdsvis 1,2 og 1,0 prosent av arbeidsstyrken. Blant personer med utdanning i videregående skole i alt er ledigheten 2,0 prosent.
  • Arbeidsledigheten har fra desember 2009 til desember 2010 gått opp for alle utdanningsnivå.
  • For 1-4 års høyere utdanning er det lavest ledighet blant personer utdannet innenfor lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk og helse-, sosial-, og idrettsfag, med en ledighet på hhv 0,4 prosent og  0,5 prosent av arbeidsstyrken.
  • For 3 årig videregående skole er det personer utdannet innen helse-, sosial-, og idrettsfag som har lavest ledighet. Ved utgangen av desember 2010 var ledigheten blant personer utdannet innenfor fagene 1,3 prosent.
  • Høyest ledighet er det blant personer med 3 årig videregående skole innen humanistiske og estetiske fag m.m. Ledigheten blant personer utdannet innenfor dette faget er 2,8 prosent.
  • Gjennomsnittsalderen blant alle sysselsatte ved utgangen av 4. kvartal 2010 var 41,4 år.
  • Gjennomsnittsalderen blant alle som har høyere utdanning utover 4 år var 44,5 år.