Tabeller

Færrest ledige blant personer med høyere utdanning

Registrerte arbeidsledighetstall per utgangen desember 2010 viser at arbeidsledigheten er lavere blant personer som har høyere utdanning enn personer som har utdanning inntil videregående skole. Ved utgangen av desember var den samlede registrerte ledigheten 69 365 personer, eller 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

  • Blant personer med høyere utdanning 1-4 år og blant personer med høyere utdanning utover 4 år er arbeidsledigheten henholdsvis 1,2 og 1,0 prosent av arbeidsstyrken. Blant personer med utdanning i videregående skole i alt er ledigheten 2,0 prosent.
  • Arbeidsledigheten har fra desember 2009 til desember 2010 gått opp for alle utdanningsnivå.

Lav ledighet blant utdannede innen helse-, sosial-, og idrettsfag

Den laveste ledigheten i prosent av arbeidsstyrken er blant personer med høyere utdanning utover 4 år innenfor helse-, sosial-, og idrettsfag. Ledigheten for disse personene var ved utgangen av desember 2010 0,2 prosent av arbeidsstyrken.

  • For 1-4 års høyere utdanning er det lavest ledighet blant personer utdannet innenfor lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk og helse-, sosial-, og idrettsfag, med en ledighet på hhv 0,4 prosent og  0,5 prosent av arbeidsstyrken.
  • For 3 årig videregående skole er det personer utdannet innen helse-, sosial-, og idrettsfag som har lavest ledighet. Ved utgangen av desember 2010 var ledigheten blant personer utdannet innenfor fagene 1,3 prosent.
  • Høyest ledighet er det blant personer med 3 årig videregående skole innen humanistiske og estetiske fag m.m. Ledigheten blant personer utdannet innenfor dette faget er 2,8 prosent.

Gjennomsnittsalder blant sysselsatte

En høy gjennomsnittsalder innen et utdanningsfelt kan indikere at det i årene som kommer vil være et stort behov for å erstatte personer som i dag er sysselsatt innenfor utdanningsfeltet. Gjennomsnittsalderen blant utdanningsfelt som krever høyere utdanning vil imidlertid ha relativt få personer i de aller yngste aldersgruppene, noe som trekker i retning av at gjennomsnittsalderen er relativt høy blant sysselsatte med høyere utdanning.

  • Gjennomsnittsalderen blant alle sysselsatte ved utgangen av 4. kvartal 2010 var 41,4 år.
  • Gjennomsnittsalderen blant alle som har høyere utdanning utover 4 år var 44,5 år.