2.1. Formål og historie

Formålet med stillingsstatistikken er å beskrive utviklingen og struktur i antall tilmeldte ledige stillinger. Statistikken viser tilgangen på registrerte ledige stillinger og beholdning ved utgangen av måneden.

2.2. Brukere og anvendelsesområder

Offentlig forvaltning, forskere, næringslivsorganisasjoner, media, makroanalytikere, skoleelever og studenter er de sentrale brukerne av statistikken.