1. Administrative opplysninger

1.1. Navn

Statistikk over ledige stillinger.

1.2. Emnegruppe

Arbeidsmarked.

1.3. Hyppighet og aktualitet

Månedlig.

1.4. Regionalt nivå

Fylkestall og hele landet.