3.1 Datainnsamling og publisering

Opplysninger om arbeidssøkere blir registrert av saksbehandler på NAV-kontor og gjennom selvbetjening på nav.no. Opplysningene godkjennes i NAVs saksbehandlingssystem, Arena og bearbeides i et eget datavarehus.

Arbeidsmarkedsstatistikken oppdateres ved utgangen av hver måned. Førstkommende fredag etter oppdateringene publiseres de nyeste arbeidsmarkedstallene i publikasjonen «Hovedtall om arbeidsmarkedet». Noe seinere i måneden (rundt den 15.) publiseres supplerende statistikk om arbeidsmarkedet. Se publiseringskalenderen for nøyaktige publiseringsdatoer.

I henhold til Statistikklovens § 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*».  Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.