2.1 Formål og historie

Formålet med arbeidssøkerstatistikken er å beskrive utviklingen og struktur i den registrerte arbeidsledigheten på detaljert nivå. Statistikken over arbeidssøkere viser beholdningstall ved utgangen av måneden fordelt på ulike kjennetegn.

2.2 Brukere og anvendelsesområder

Offentlig forvaltning, forskere, næringslivsorganisasjoner, media, makroanalytikere og studenter er de sentrale brukerne av statistikken.