1.1. Navn

Statistikk over arbeidssøkere

1.2. Emnegruppe

Arbeidsmarked

1.3. Hyppighet og aktualitet

Månedlig

1.4. Regionalt nivå

Kommunetall, fylkestall og hele landet.