Permitterte arbeidssøkere omfatter antall helt permitterte og delvis permitterte (med innskrenket arbeidstid). Helt permitterte er inkludert i statistikken over helt ledige og delvis permitterte i statistikken over delvis ledige.

Tabeller

Tidsserier

Status som permittert var definert ved et innvilget dagpengevedtak ved permittering. Koronasituasjonen gjorde at denne definisjonene ikke ville gi et godt bilde av realiteten. Derfor ble definisjonen endret til å omfatter registrerte arbeidssøkere som enten har fått innvilget dagpenger under permittering eller som har søkt om dagpenger under permittering og ikke fått avslag. For søknader og avslag vurderes siste dagpengesøknad de siste seks måneder før statistikktidspunkt. Dvs at hvis person har søkt om ordinære dagpenger etter søknad om dagpenger under permittering så er person ikke lenger permittert.

Månedsserier. Antall, prosent av arbeidsstyrken og endring fra i fjor

Årsgjennomsnitt.  Antall

Forhåndsmeldte driftsinnskrenkninger