Permitterte

På denne siden finner du månedlig statistikk og årsstatistikk over permitterte arbeidssøkere. I "Hovedtall om arbeidsmarkedet" publiserer NAV de viktigste tallene om permitterte sammen med andre hovedtall om arbeidsmarkedet. Litt senere, omtrent i midten av måneden, publiseres supplerende statistikk over permitterte for forrige måned. Denne inkluderer flere fordelingsvariabler og tidsserier. På toppen av siden vises siste oppdatering for denne statistikken. Statistikk som viser årsgjennomsnitt publiseres ved starten av året. I «Om statistikken – Arbeidssøkere» (se lenke under relatert informasjon) finner du mer informasjon om blant annet produksjon av statistikken, begreper, brudd og sammenlignbarhet over tid.

Permitterte arbeidssøkere omfatter antall helt permitterte og delvis permitterte (med innskrenket arbeidstid). Helt permitterte er inkludert i statistikken over helt ledige og delvis permitterte i statistikken over delvis ledige.

Tabeller

Tidsserier

Status som permittert var definert ved et innvilget dagpengevedtak ved permittering. Koronasituasjonen gjorde at denne definisjonene ikke ville gi et godt bilde av realiteten. Derfor ble definisjonen endret til å omfatter registrerte arbeidssøkere som enten har fått innvilget dagpenger under permittering eller som har søkt om dagpenger under permittering og ikke fått avslag. For søknader og avslag vurderes siste dagpengesøknad de siste seks måneder før statistikktidspunkt. Dvs at hvis person har søkt om ordinære dagpenger etter søknad om dagpenger under permittering så er person ikke lenger permittert.

Permitterte og arbeidssøkere. Tidsserie måned

Avgang arbeidssøkere. Måned 

Årsgjennomsnitt.  Antall

Varsel om permittering og masseoppsigelser