Tabeller

Tidsserie 2018 til 2019

Utviklingen

Det var i alt 37 267 arbeidssøkere og 17 484 personer med nedsatt arbeidsevne som hadde avgang fra sin status som henholdsvis arbeidssøker og nedsatt arbeidssøker 4 kvartal 2017. Etter 6 måneder var 59,7 prosent av arbeidssøkerene reistrert i jobb. 23,1 prosent av de personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne var reistrert i jobb. I tillegg kombinerte om lag 7 prosent av arbeidssøkere og 17,4 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne, arbeid med stønad og/eller oppfølging fra NAV.

Om lag 42 prosent av de med med nedsatt arbeidsevne hadde overgagng til uføretrygd etter et halvt år, mens for arbeidssøkerene er denne andelen på 0,6 prosent. Av arbeidssøkerene var det 18 prosent som gikk til annet gruppen. Samme andel for personer med nedsatt arbeidsevne var på 10 prosent. Samtidig hadde rundt 5 prosent av alle arbeidssøkere registrert seg på nytt som arbeidssøker, mens 2,4 prosent av dem med nedsatt arbeidsevne fortsatt var registrert med samme status 6 måneder etter.