Svak nedgang i antall arbeidssøkere siste uke

Ukentlige ledighetstall uke 48.PNG
Kilde: NAV