Svak nedgang i antall arbeidssøkere siste uke

Tirsdag 1. desember er det registrert 195 800 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 500 færre enn forrige uke.

– Denne uken har antallet arbeidssøkere gått litt ned igjen, etter å ha økt forrige måned. I første halvdel av november var det mange som ble permittert som følge av strengere smitteverntiltak blant annet i Oslo og Bergen. I løpet av de siste to ukene er det færre som har blitt permittert, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

109 300 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 124 100 personer, eller 4,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 71 700 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 195 800 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken. 

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16   

Ukentlige ledighetstall uke 48.PNG
Kilde: NAV

Antallet permitterte øker saktere

30 400 av de som er registrert som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 31 800 av de delvis ledige. Dette er 700 flere permitterte enn forrige uke. Økningen i antall permitterte har dermed avtatt i løpet av de to siste ukene. Det er antallet helt permitterte som har økt siden forrige uke. Antallet delvis permitterte har holdt seg stabilt. Til sammen er 2,2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Antallet permitterte har gått mest opp i Oslo, med 400 flere, fulgt av Viken, med 200 flere. Oslo er dermed fylket med størst andel permitterte, med 3,7 prosent av arbeidsstyrken.  Det er innen reiseliv og transport at antallet permitterte har økt mest siden forrige uke, med 600 flere. Reiseliv og transport er yrkesgruppen med høyest andel permitterte, med 10,0 prosent av arbeidsstyrken. Innen bygg og anlegg har antallet permitterte økt med 100, det samme innen serviceyrker og annet arbeid. I de andre yrkesgruppene har det vært mindre økninger eller antallet permitterte har gått ned.

Liten økning i antall helt ledige og færre delvis ledige

Antallet helt ledige er lite endret fra forrige uke, med 300 flere, mens det er 600 færre delvis ledige enn forrige uke. Antallet arbeidssøkere på tiltak har gått ned med 100. I sum har antall arbeidssøkere gått ned med 500 i løpet av den siste uken, etter en økning på 1 700 personer forrige uke. 

Lavere tilgang av nye arbeidssøkere

Antallet nye arbeidssøkere har gått ned for andre uke på rad. Den siste uken har 6 000 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Dette er 1 400 færre enn forrige uke.  Det er særlig antallet arbeidssøkere som oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg som har gått ned de siste to ukene. De utgjør nå 45 prosent av de nye arbeidssøkerne, mot 55 prosent forrige uke. De som har mistet jobben utgjør 23 prosent, mot 17 prosent forrige uke.

Nedgang i dagpengesøknader

Antall nye dagpengesøknader sendt til NAV har også gått ned. I løpet av uke 48 ble det mottatt 7 100 nye søknader om dagpenger. Dette er 1 900 færre enn i uke 47. Andelen dagpengesøknader på grunn av permittering har også gått ned, med 57 prosent i uke 48 mot 65 prosent i uke 47. En tredel av dagpengesøknadene i uke 48 var fra personer som jobbet i overnattings og serveringsvirksomhet, i all hovedsak på grunn av permittering. 

Se tallene i ukentlig statistikk over arbeidsledighet

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser.

For mer informasjon ta kontakt med pressevakten på telefon 40 00 31 44 eller presse@nav.no..