Blant personbrukerne er alderspensjonister fortsatt mest fornøyd, mens barnebidragsmottakere og mottakere av grunn- og hjelpestønad er de minst fornøyde brukerne.

Personbrukerundersøkelsen for 2018 viser at flertallet av brukerne foretrekker å ha digital kommunikasjon med NAV, og at NAV i stor grad møter brukerne med respekt.

– Undersøkelsen bekrefter at det har vært riktig av oss å satse på økt digital kommunikasjon med brukerne, men vi må sørge for at de som ikke kan bruke digitale kanaler får den hjelpen de har behov for, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

– Avhengig av arbeidsgiverne

Rundt to tredjedeler av arbeidsgiverne er fornøyd med den totale servicen fra NAV, viser arbeidsgiverundersøkelsen for 2018. Dette er omtrent som i fjor. Også i år vurderes servicen til 4,1, på en skala fra 1 til 6 der 6 er best.

To tredjedeler av arbeidsgiverne mener det er lett å vite hvordan de skal kontakte NAV, og arbeidsgiverne gir høy skår på de nye digitale løsningene for sykefraværsoppfølging.

– Dette er positivt. Vi er helt avhengig av arbeidsgiverne for å kunne hjelpe folk i jobb. Det er de som har arbeidsplassene og det er de som ansetter, sier Kjell Hugvik. NAV bistår arbeidsgivere med rekruttering, arbeidsrettede tiltak, omstilling, permittering og nedbemanning, tilpasning av arbeidsplasser og sykefraværsforebygging og -oppfølging. I underkant av 3000 virksomheter svarte på arbeidsgiverundersøkelsen.

Flere kilder til innsikt

De fleste brukerne som deltok i personbrukerundersøkelsen hadde gode erfaringer med NAV i 2018 og gjennomsnittsskår på spørsmål om tilfredshet med service helhetlig sett er 4,4 på en skal fra 1 til 6. Fjorårets skår på det samme spørsmålet var også 4,4. Alderspensjonistene er den mest fornøyde brukergruppen i undersøkelsen med et snitt på 4,9. Barnebidragsmottakere og mottakere av grunn- og hjelpestønad er de minst fornøyde brukerne med NAVs service med en snittskår på henholdsvis 3,9 og 3,7.

Personbrukerundersøkelsen viser en endring i måten brukerne kommuniserer med NAV på. Andelen brukere som har sendt eller mottatt en melding ved hjelp av nav.no har økt fra 35 prosent i 2016 til 59 prosent i 2018.

– Disse undersøkelsene er viktige for oss, men de er bare to av mange kilder til innsikt i vårt arbeid med å bli bedre. Vi får også svært nyttig kunnskap gjennom systematisk kartlegging av brukerbehov på nav.no, gjennom de digitale utviklingsprosjektene, brukerutvalgene, serviceklagene og annen tilgjengelig informasjon, understreker Kjell Hugvik.Les og last ned personbrukerundersøkelsen 2018 (pdf)Her finner du personbrukerundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen 2018.