NAV har utbetalt 8,5 mrd kroner i dagpenger under koronakrisen