Mer enn 420 000 registrert som arbeidssøkere hos NAV

arbeidssøkere - april 2020.png

Fakta