Mer enn 400 000 registrert som arbeidssøkere hos NAV

april2020 - ledige.png

Fakta