Ledigheten fortsetter å falle i juni

Publisert 1. juli 2022

Figur 1 ledighet antall juni 2022.PNG
Kilde: NAV
Figur 2 ledighet andel juni 2022.PNG
Kilde: NAV