Ledigheten fortsetter å falle

Figur 1 ledighet antall mai 2022.PNG
Kilde: NAV
Figur 2 ledighet andel mai 2022.PNG
Kilde: NAV

Fakta