Kraftig nedgang i talet på arbeidssøkjarar i juni

Publisert 2. juli 2021

ledighet juni 2021.PNG
Kjelde: NAV