Kraftig nedgang i talet på arbeidssøkjarar i juni

ledighet juni 2021.PNG
Kjelde: NAV

Fakta