Kraftig nedgang i antall varsler om permitteringer sist uke

Varsler om permittering og masseoppsigelser uke 51 2021.jpg
Kilde: NAV