Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet

  • i mindre grad kommet raskt tilbake i jobb, og er i mindre grad blitt værende i jobb.
  • i større grad mistet jobben istedenfor å bli permittert.
2021 - IG - løpebaner for koronaledige.svg
Infografikken viser oversikt over de åtte ulike gruppene de koronaledige er inndelt i, og utviklingen måned for måned innad i hver gruppe. Kilde: NAV

Fakta

  • I analysen undersøkes i overkant 373 800 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV i mars eller april 2020. Disse omtales her som «koronaledige». Arbeidssøkere består av helt og delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.
  • Alle endringer i personens tilknytning til arbeidsmarkedet det neste året er registrert. Eksempler på de åtte kategoriene som brukes er «i arbeid», «delvis arbeidsløs, permittert» og «helt arbeidsløs».
  • Deretter er arbeidssøkerne plassert i åtte ulike grupper basert på at de har opplevd liknende type endringer i jobbsituasjonen det påfølgende året.
  • Disse gruppene omtales i rapporten som typiske «løpebaner» for de koronaledige. Eksempler på disse gruppene er «raskt tilbake i jobb», «permittering og gradvis tilbake i jobb» og «langvarig arbeidsledighet».