Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet

2021 - IG - løpebaner for koronaledige.svg
Infografikken viser oversikt over de åtte ulike gruppene de koronaledige er inndelt i, og utviklingen måned for måned innad i hver gruppe. Kilde: NAV

Fakta