Halvparten av de koronaledige er nå ute av ledighetskøen