Fortsatt nedgang i antall varsler om permitteringer

Varsler om permitteringer og masseoppsigelseruke 52 2021.PNG
Kilde: NAV