Fortsatt lav ledighet i august

Publisert 2. september 2022Oppdatert 2. september 2022

Figur 1l edighet antall august 2022.PNG
Kilde: NAV
Figur 2 ledighet andel august 2022.PNG
Kilde: NAV