Fortsatt lav ledighet i august

Figur 1l edighet antall august 2022.PNG
Kilde: NAV
Figur 2 ledighet andel august 2022.PNG
Kilde: NAV

Fakta