Færre arbeidssøkere enn forventet i januar

Figur 1 ledighet januar 2022.PNG
Kilde: NAV
Figur 2 ledighet januar 2022.PNG
Kilde: NAV

Fakta