Færre arbeidssøkere enn før pandemien

Publisert 29. april 2022

Figur 1 ledighet antall april 2022.PNG
Kilde: NAV
Figur 2 ledighet andel april 2022.PNG
Kilde: NAV