Antallet arbeidssøkere økte gjennom november

Helt ledige november - 2020.PNG
Kilde: NAV
Helt ledige og bruttoledigheten november 2020.PNG
Kilde: NAV

Fakta