9 100 færre arbeidssøkere i mars

Publisert 1. april 2022

Figur 1 ledighet antall mars 2022.PNG
KIlde: NAV
Figur 2 ledighet andel mars 2022.PNG
Kilde: NAV