84 000 flere ledige siste uke

Tirsdag 17. mars var 149 000 personer registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 5,3 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 164 000 personer, eller 5,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Norsk økonomi og det norske arbeidsmarkedet er inne i en svært krevende tid, og dette gir seg allerede utslag i permitteringer og sterkt økende arbeidsledighet. Slik situasjonen er nå forventer NAV at ledigheten vil fortsette å øke, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.   Sammenlignet med tirsdag i forrige uke har 84 000 flere blitt registrert som helt arbeidsledige, en økning på 128 prosent. Disse tallene er ikke sesongjustert. Hovedårsaken til økningen er flere permitterte. Se også statistikken over nye dagpengesøknader, som viser at det bare i løpet gårsdagen, mandag 16. mars, kom inn om lag 25 000 søknader om dagpenger ved permittering.    For å få dagpenger må man først registrere seg ledig og så sende og få innvilget søknad om dagpenger. Det kan være behov for å samle dokumentasjon o.l., slik at økningen i nye dagpengesøknader ofte vil komme med noe etterslep på økningen i ledighet. Det er derfor grunn til å vente at antallet dagpengesøknader vil holde seg svært høyt i dagene som kommer.

Størst økning i Trøndelag

Ledigheten øker i hele landet, men økningen den siste uken har vært størst i Trøndelag (153 %), Vestland og Oslo (begge 152 %). Økningen har vært minst i Vestfold og Telemark, med 96 prosent flere helt ledige enn for én uke siden. 

Størst økning for kvinner

Ledigheten øker mest for kvinner. Den siste uken har antallet helt ledige kvinner steget med 46 000, eller 170 prosent. For menn har ledigheten steget med 38 000 personer, en økning på 99 prosent. Ledigheten er nå på 5,5 prosent for kvinner og 5,1 prosent for menn.   Denne utviklingen henger sammen med hvilke yrkesgrupper som rammes. Den siste uken har økningen vært størst innen reiseliv og transport, hvor ledigheten har økt med 299 prosent. Deretter følger serviceyrker (223 %) og butikk- og salgsarbeid (171 %). Til sammen har det blitt 47 000 flere ledige innen disse tre yrkesgruppene den siste uken.

Fakta

NAV publiserer på grunn av situasjonen med koronavirus ukentlig statistikk om arbeidsmarkedet denne og neste uke (uke 12 og uke 13). Statistikken inneholder foreløpige hovedtall om arbeidsmarkedet. Tallene er ikke sesongjustert, men viser hvor mange som er registrert som ledige tirsdag morgen hver uke. Fredag 3. april (uke 14) kommer vanlig månedsrapportering om arbeidsmarkedet i henhold til publiseringskalenderen.