8 800 færre arbeidssøkjarar

Figur 1 pm ledighet november 2021.PNG
Kjelde: NAV
Figur 2 pm ledighet november 2021.PNG
Kjelde: NAV