5 500 færre arbeidssøkjarar i juli

Figur 1 ledighet juli 2021.PNG
Kjelde: NAV
Figur 2 ledighet juli 2021.PNG
Kjelde: NAV

Fakta