400 flere arbeidssøkere siste uke

Tirsdag 16. februar er det registrert 209 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 400 flere enn forrige uke.

– Antallet arbeidssøkere har samlet sett holdt seg ganske stabilt den siste uken. Vi ser imidlertid en økning i Vestland i tilknytning til smitteutbrudd der, mens resten av landet har en nedgang i antallet arbeidssøkere, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

123 900 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 140 200 personer. Det er en nedgang på 1 600 personer sammenlignet med forrige uke. Bruttoledigheten utgjør nå 5,0 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 69 500 personer registrert som delvis arbeidsledige. Det er 2 000 flere enn forrige uke. Totalt er dermed 209 700 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 7,4 prosent av arbeidsstyrken.

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020 og 2021.

Ukentlige ledighetstall uke 7 2021.PNG
Kilde: NAV

Flere permitterte

Antallet permitterte har økt den siste uken. 40 100 av de helt ledige er nå permittert, og det samme gjelder 34 200 av de delvis ledige arbeidssøkerne. Antallet permitterte har dermed økt med 1 800 personer den siste uken, mens antallet arbeidssøkere som ikke er permittert har falt med 1 400 personer. Til sammen er det 74 300 permitterte arbeidssøkere, som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. – Økningen i antall permitterte har i hovedsak kommet i Vestland og Viken, og innenfor butikk- og salgsarbeid. Det henger sammen med opptrapping av smitteverntiltak i disse regionene de siste ukene. Antallet permitterte er nå tilbake på samme nivå som i midten av september, sier Holte.

Litt færre nye arbeidssøkere

Den siste uken har 7 300 personer registrert seg som arbeidssøkere hos NAV. Det er 400 færre enn forrige uke. Om lag halvparten av de nye arbeidssøkerne den siste uken oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøker.

Liten nedgang i antallet nye dagpengesøknader

I løpet av uke 6 mottok NAV 8 100 nye søknader om dagpenger. Det er 500 færre enn i uke 5. Om lag 2 av 3 søknader skyldtes permitteringer. Det kom flest dagpengesøknader fra personer som jobbet innen varehandel (2 600), overnattings- og serveringsvirksomhet (1 100) og bygg og anlegg (1 000). Nesten to av tre søknader kom fra Vestland (2 200), Viken (1 700) eller Oslo (1 100). 

Se tallene i ukentlig statistikk over arbeidsledighet

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser.

For mer informasjon ta kontakt med pressevakten på telefon 40 00 31 44 eller presse@nav.no.