39 600 færre arbeidssøkere i juli

Graf antall juli 2020

Fakta