– Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV har gått ytterligere ned den siste uken. Det er nå 16 300 færre arbeidssøkere enn ved utgangen av august, og det er særlig antallet permitterte som har gått ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

106 300 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 118 600 personer, eller 4,2 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 81 600 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 202 200 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 7,1 prosent av arbeidsstyrken. 

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16.   

Ukentlige ledighetstall uke 39.PNG

Kilde: NAV

Færre permitterte

26 100 av de som er registrerte som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 41 800 av de delvis ledige. Det er dermed 8 600 færre permitterte enn forrige uke. Det er særlig antallet delvis permitterte som har gått ned den siste uken. Til sammen er 2,4 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre helt og delvis ledige

Antallet helt ledige har gått ned med 2 000 personer siden forrige uke. Dermed har helt ledige gått ned sammenhengende siden midten av august. Antallet delvis ledige har gått ned med 2 200 personer fra forrige uke. Det er den tredje uken på rad med nedgang etter tre uker med økning i antall delvis ledige.

Se tallene i ukentlige statistikk over arbeidsledighet

For mer informasjon, se nav.no eller kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.