3 300 flere arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 19. januar er det registrert 197 200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 3 300 flere enn forrige uke.

– Økningen skyldes hovedsakelig at flere har blitt delvis ledige. Det er vanlig at antallet delvis ledige øker i januar, fordi mange er tilbake i sine deltidsjobber etter å ha vært uten arbeid i romjula. Samtidig er det et økende antall som ikke har et arbeid å returnere til. Denne uken er det 101 000 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som ikke er permittert. Vi må tilbake til slutten av mai for å finne et høyere tall, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

122 900 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 137 200 personer, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 60 000 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 197 200 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 7,0 prosent av arbeidsstyrken. 

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020 og 2021.

Ukentlige ledighetstall uke 3 2021.PNG
Kilde: NAV

Større økning i antall delvis ledige

Antallet helt ledige er lite endret fra forrige uke med 800 flere, mens det er 2 200 flere delvis ledige enn forrige uke. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 300. Det er vanlig at mange delvis ledige blir registrert som helt ledige i romjulen og at de blir delvis ledige igjen i januar når de er tilbake i sine deltidsstillinger.

Antallet permitterte er lite endret

36 000 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder for 27 800 av de delvis ledige. Antallet permitterte har dermed økt med 400 personer i løpet av den siste uken. Det er særlig antall delvis permitterte som har økt, mens antall helt permitterte har gått ned siden forrige uke. Det er nå registrert til sammen 63 900 permitterte arbeidssøkere. Til sammen er 2,3 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Det er nå 101 000 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledighet) som ikke er permitterte og dermed ikke har et mulig arbeidsforhold å returnere til. Dette er det høyeste antallet registrert hos NAV siden siste uke i mai da tallet var på 103 200.

Lavere tilgang av nye arbeidssøkere

Den siste uken har 7 300 personer registrert seg som arbeidssøkere hos NAV. Dette er 2 200 færre enn forrige uke.  Det er særlig antallet arbeidssøkere som oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg som har gått ned den siste uken. De utgjør nå 42 prosent av de nye arbeidssøkerne, mot 51 prosent forrige uke. De som har mistet jobben utgjør 19 prosent, mot 18 prosent forrige uke.

Færre nye dagpengesøknader

Antall nye dagpengesøknader sendt til NAV har også gått ned. I løpet av uke 2 mottok NAV 7 900 nye søknader om dagpenger. Dette er 2 800 færre enn i uke 1. Andelen av dagpengesøknadene som skyldes permittering var på 53 prosent i uke 2. 
Det kom flest dagpengesøknader fra personer som jobbet i overnattings- og serveringsvirksomhet (2 100), varehandel (1 000) og forretningsmessig tjenesteyting (1 000).

Se tallene i ukentlig statistikk over arbeidsledighet

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser.

For mer informasjon ta kontakt med pressevakten på telefon 40 00 31 44 eller presse@nav.no.