3 000 færre arbeidssøkere de siste to ukene

Tirsdag 21. april var 430 000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Detter er 3 000 færre enn for to uker siden.

– I løpet av de siste to ukene har vi sett en halvering av antallet nye arbeidssøkere som registrerer seg hos NAV, men det er fortsatt mange sammenlignet med før koronatiltakene. Fortsatt oppgir de fleste nye arbeidssøkere permittering som årsak til at de må melde seg hos NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

287 000 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,2 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledigheten, var på 300 000 personer, eller 10,7 prosent av arbeidsstyrken. 

I tillegg var 130 000 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 15,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Færre helt ledige og flere delvis ledige

Siden tirsdag 7. april har det blitt 4 200 færre registrerte helt ledige. Samtidig var det denne uken 1 300 flere registrert som delvis ledige enn tirsdag 7. april. Det må blant annet sees i sammenheng med at flere av de nye ledige har begynt å sende meldekort, slik at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene og dermed skal klassifiseres som delvis ledige. 

Ulik utvikling for menn og kvinner

Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom menn og kvinner. Blant kvinner har antallet registrerte helt ledige økt med 2 200 fra 7. til 21. april, mens antallet delvis ledige har gått ned med 3 700. Blant menn har det vært motsatt utvikling. Antallet helt ledige menn har falt med 6 400 i løpet av de to siste ukene, mens antallet delvis ledige har økt med 5 000.

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Ukentlig tall for 2020, unntatt uke 16 (se forklaring i faktaboks).
 

2104 - graf ukentlige ledighetstall.png

Kilde: NAV

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

De to siste ukene har antallet helt ledige falt i de fleste yrkesgrupper, mens antallet delvis ledige har økt. Nedgangen i antall helt ledige har vært størst blant ledere samt meglere og konsulenter, samtidig som antall delvis ledige har økt mest nettopp blant disse to yrkesgruppene. Reiseliv og transport er yrkesgruppen der antall helt ledige har økt mest og antall delvis ledige falt mest siden 7. april. 

Arbeidsledigheten er nå høyest innen reiseliv og transport, hvor 28,1 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos NAV. Deretter følger butikk- og salgsarbeid samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 16,4 prosent og 15,8 prosent. 

Høyest ledighet i Oslo

Antallet helt ledige har gått ned eller holdt seg stabil i de aller fleste fylkene sammenliknet med 7. april. Nedgangen har vært størst i Oslo og Viken.  Samtidig har antallet delvis ledige også økt mest i disse to fylkene. I Nordland økte antall helt ledige med 1,1 prosent i løpet av de to siste ukene, mens antallet delvis ledige har falt mest i samme fylke. 

Ledigheten er nå høyest i Oslo, med 13,1 prosent av arbeidsstyrken. Nordland er nå fylket med lavest arbeidsledighet, med 8,3 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet blant unge kvinner

Arbeidsledigheten er høyest blant kvinner i aldersgruppen 20-24 år, der 16,9 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledig. Deretter følger menn i samme aldersgruppe, med 15,5 prosent. I alt var arbeidsledigheten denne uken på 10,2 prosent for kvinner og 10,3 prosent for menn. 

Menn i alle aldersgrupper har opplevd en nedgang i antall helt ledige de to siste ukene. Samtidig har de hatt en økning i antallet delvis ledige, bortsett fra blant de under 25 år. Blant kvinnene har utviklingen vært motsatt. Antallet delvis ledige kvinner har gått ned i alle aldersgrupper, mens antallet helt ledige har økt med unntak av for de under 25 år. Det er særlig blant kvinner mellom 30 og 39 år at antall helt ledige har økt siden 7. april.

Se statistikken ukentlige ledighetstall.

Fakta

Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 pga påsken. Rundt helligdager er rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas.