3 000 færre arbeidssøkere de siste to ukene

2104 - graf ukentlige ledighetstall.png

Fakta