21 000 flere arbeidssøkere siste uke

Tirsdag 7. april var 291 000 personer registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledigheten, var på 304 000 personer. Det utgjør 10,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 129 000 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 15,4 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos NAV.

– Den siste uken har antallet arbeidssøkere hos NAV økt med ytterligere 21 000 personer. Totalt er dermed 433 000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Åtte av ti nye arbeidssøkere den siste uken oppgir permittering som årsak til at de må melde seg hos NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Sammenlignet med tirsdag 31. mars har det blitt 10 000 færre helt ledige. Det må sees i sammenheng med at flere av de nye ledige har begynt å sende meldekort, slik at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene og dermed skal klassifiserer som delvis ledige (se også forrige pressemelding).

Antallet delvis ledige har derfor økt kraftig de siste ukene. Denne uken var 31 000 flere registrert som delvis ledige enn forrige tirsdag. 

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Tall for 2020.

Antall ledige - uke 15.png

Kilde: NAV

Under ses det nærmere på de som er registrert som helt ledige hos NAV.

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Arbeidsledigheten er høyest innen reiseliv og transport, hvor 26,9 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos NAV. Deretter følger ledere og butikk- og salgsarbeid, med henholdsvis 16,8 prosent og 16,7 prosent. 

Den siste uken har antallet helt ledige falt i de fleste yrkesgrupper, mens antallet delvis ledige har økt. Det henger sammen med at flere nye ledige har begynt å sende inn meldekort, se forklaring over. Innen serviceyrker og annet arbeid og reiseliv og transport har imidlertid antallet helt ledige fortsatt å øke, med henholdsvis 2 800 og 2 000 flere helt ledige enn forrige uke. 

Store fylkesvise forskjeller

Krisen vi nå er inne i, har rammet hele landet, men det er likevel store forskjeller mellom ulike fylker. Tirsdag 10. mars, like før de mest omfattende tiltakene ble iverksatt, var andelen helt ledige høyest i Vestfold og Telemark med 2,9 prosent og lavest i Nordland med 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Denne uken var andelen helt ledige høyest i Oslo med 13,8 prosent og lavest i Nordland med 8,5 prosent. Forskjellen mellom fylkene med høyest og lavest ledighet har dermed gått fra 1,0 til 5,3 prosentpoeng. 

Høyest ledighet blant unge kvinner

Arbeidsledigheten er høyest blant kvinner i aldersgruppen 20-24 år, hvor 17,3 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledig. Deretter følger menn i samme aldersgruppe, med 16,2 prosent. I alle aldersgrupper over 25 år er imidlertid ledigheten høyest for menn. I alt var arbeidsledigheten denne uken på 10,0 prosent for kvinner og 10,7 prosent for menn.